ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLASZÖVETKEZETI TAGOK RÉSZÉRE

Dátum: 2021. 04.27.

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a WHC az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán miként kezeli a tagok, leendő tagok, illetve volt tagok személyes adatait.

 

I. KI AZ adatkezelő?

A WHC részéről

Az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos személyes adatok kezelője elsődlegesen a WHC Diák Iskolaszövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz, cégjegyzékszám: 20-02-050404, adószám: 23086119-2-20).

Mivel azonban a WHC cégek közösen tartanak fenn honlapot, ügyfélszolgálati irodákat, részben közös infrastruktúrát használnak, és a WHC cégek egymást segítve, kiegészítve látják el tevékenységüket, ezért a WHC Diák Iskolaszövetkezettel együtt adatkezelőként felel továbbá valamennyi WHC cég is, mint közös adatkezelők.

A WHC cégek (a továbbiakban:WHC) jelenlegi tagjai:

 • WHC Diák Celldömölki Műszaki Szakközépiskola Szakiskola Gazdasági Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., cégjegyzékszám: 20-02-050404)
 • WHC Employment Korlátolt Felelősség Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-076442)
 • WHC Holding Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-073562)
 • WHC Outsourcing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2.; cégjegyzékszám: 20-09-073858)
 • WHC Payroll Bérszámfejtő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.; cégjegyzékszám: 20-09-076811)
 • WHC Personal Alfa Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz 035/2., cégjegyzékszám: 20-09-075633)
 • WHC Personal Béta Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz 035/2.; cégjegyzékszám: 20-09-075634)
 • WHC Personal Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.; cégjegyzékszám: 20-09-073299)
 • WHC Recruitment Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-074898)
 • WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz 035/2.,cégjegyzékszám: 20-09-067382)
 • WHC Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, hrsz. 035/2 cégjegyzékszám: 20-02-050419)

 

Külső szolgáltatás teljesítése során

Amikor partnereinknél végzel munkát, a foglalkoztatásoddal kapcsolatos személyes adataid kezelésében velünk közös adatkezelő lesz az adott partner is, hiszen a foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat a WHC és a partner egymás között megosztva teljesítik.

Velünk kötsz szerződést a munkára, de a partnernél, az ő utasításai szerint dolgozol. Mi fizetjük a díjadat és teljesítjük az azzal kapcsolatos adózási kötelezettségeket, a partner által rendelkezésünkre bocsátott teljesítésigazolás alapján. A mi kötelezettségünk a munkavédelmi feladatok ellátása.

Az adott partner kilétéről a feladatra jelentkezésed során tájékoztatunk.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

A WHC cégek között és partnereinkkel létrejött megállapodások alapján a WHC Diák Iskolaszövetkezet gondoskodik az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató VI. fejezetében foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról.

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 8912 Nagypáli, HRSZ 030/2

e-mail postafiók: whc@whc.hu

telefon: +36303697095, +36-92/550-060

weboldal: www.whc.hu, www.whc-group.com, www.whc.whc.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.whc.hu/statikus/adatkezelesi-tajekoztato-iskolaszovetkezet-22

 

II. Az ADATKEZELÉS

 

Milyen célból kezeljük a személyes adataidat?

- Ha pályaorientációs tanácsadási lehetőségünket vennéd igénybe

 A Széchenyi Egyetem, ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park valamint a WHC Iskolaszövetkezet között létrejött stratégia megállapodás keretein belül segítjük azon fiatalok pályaválasztását, akik valamilyen módon érdeklődnek a járműipari szakmák iránt és elkötelezettek a tudatos karriertervezés mellett. Ebben az esetben neved, email címed, telefonszámod kérdezzük, valamint, hogy elmúltál-e 18 éves. Amennyiben válaszod nem, úgy szülőd email címének megadását is kérjük tőled.  

- Ha még nem vagy tag és munkát keresel

Ha még nem találtad meg a számodra megfelelő diákmunka ajánlatot, de elszántad magad a diákmunka vagy akár felnőtteknek szóló, de diákok számára is ideális munka vállalására, kérheted a felvételedet az álláskeresői adatbázisunkba. Az ennek során megadott személyes adataidat abból a célból kezeljük, hogy segítsünk az elképzeléseidnek megfelelő munkát megtalálni, számodra megfelelő munkákról értesítsünk. Az álláskeresői adatbázishoz kapcsolódó részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt találod.

- Ha még nem vagy tag, de kiválasztottad a munkát

Ha megtaláltad a számodra tetsző diákmunkát, és még nem vagy nálunk tag, akkor munkavállalás előtt tagként be kell lépned iskolaszövetkezetbe. Az iskolaszövetkezetbe történő belépést személyesen bármelyik irodánkban megteheted a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagsági megállapodás aláírásával. Annak érdekében pedig, hogy a szerződés aláírása minél kevesebb idődbe kerüljön, lehetőséged van arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges személyes adataidat az „adatfelvételi lapon” előzetesen megküld számunkra. Ez alapján kollégáink előkészítik a belépési nyilatkozatot és a tagsági megállapodást.

A belépési nyilatkozaton, az adatfelvételi lapon és a tagsági megállapodásban megadott személyes adataidat tehát abból a célból kezeljük, hogy az iskolaszövetkezetbe történő belépésed megvalósulhasson.

- Ha már tag vagy

Tagjaink személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az iskolaszövetkezeti tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket teljesíthessük, illetve teljesítésüket lehetővé tegyük. Az iskolaszövetkezeti tagság legfőbb célja, hogy a tagok diákmunkát lássanak el, valamint, hogy az Adatkezelő meg tudja teremteni az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás körülményeit és ezzel elősegítse a diákmunkát vállalni kívánó diákok elhelyezkedését és a számukra ideális diákmunka megtalálását.

Ennek keretében az adatkezelés célja magában foglalja annak biztosítását, hogy diákmunkát vállalhass. Konkrét, meghirdetett állásokra jelentkezhetsz személyesen irodánkban vagy a hirdetésen keresztül elérhető online jelentkezési űrlap segítségével. Az eseti szerződés megkötése érdekében azonban személyesen szükséges valamelyik irodánkba bejönnöd.

Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán, 18 éven aluli tagok esetén a törvényes képviselőik személyes adatait is kezeljük a törvényes képviselői hozzájárulások megszerzése céljából.

Amennyiben a szülő / törvényes képviselő nem járul hozzá a gyermek személyes adatainak kezeléséhez, vagy a hozzájáruló nyilatkozat nem érkezik be papíralapon valamely WHC irodába vagy elektronikus úton a WHC valamely elektronikus elérhetőségére a szülői nyilatkozatsablon megküldésétől számított 10 napon belül, a 18 éven aluli diák jelentkező adatai törlésre kerülnek. A szülői hozzájárulás beszerzéséig a WHC abból a jogos érdekből (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) kezeli a jelentkező gyermek adatait, hogy a szülő hozzájárulását beszerezze. A szülői visszaigazolásig a WHC kizárólag a szülői hozzájárulás beszerzésének sürgetése céljából keresheti meg a 18 éven aluli jelentkezőt.

Személyes jelentkezés esetén, a 18 éven aluli diák jelentkezők diákmunkára jelentkezéséhez és az iskolaszövetkezeti belépéséhez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő írásban gyakorolhat.

 

Milyen adatokat kezelünk a tagság kapcsán?

 • személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, születési név, anyja neve, állandó lakcím és tartózkodási hely, születési hely és idő, nem, állampolgárság
 • tanulói/hallgatói jogviszony igazolására: diákigazolvány száma, diákigazolvány OM azonosító, diákigazolvány érvényessége, tanulói/hallgatói jogviszony igazolás adattartalma, iskola neve, címe, típusa, tanulmányok kezdete, várható befejezésének időpontja, jogviszony jellege (aktív / passzív, nappali / levelező / esti)
 • további azonosítók: TAJ szám, adóazonosító jel
 • belső adminisztrációs adatok: törzsszám
 • tagsággal kapcsolatos további adatok: önéletrajz, jelentkezés keretében a tagok által szabadon megadott személyes adatok, aláírás, tagnyilvántartásban szereplő adatok (név, lakcím, vagyoni hozzájárulás összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja), külső szolgáltatásban történő közreműködésre megállapodás megkötése (partner adatai, vállalt feladatok, bér, feladat teljesítésének helye és időtartama), bankszámlaszám, munkaköri alkalmassági vélemény, munkaruha, munkavédelmi felszerelés átadás-átvételi jegyzőkönyvében szereplő adatok (méret, átadás dátuma, átadott eszközök megnevezése, stb.), utasítást adó személy titulusa
 • bérszámfejtés: teljesítés igazolása (teljesítés kezdő és befejező időpontja, időtartama), díjazás, útiköltség térítés esetén útnyilvántartás adatai (dátum, indulás és érkezés helye, megtett km, megjegyzés), családi adókedvezményre jogosultság ténye, jogosultság esetén NAV adatlapon szereplő személyes adatok, súlyos fogyatékosság ténye, kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele esetén az érintett NAV adatlapon szereplő személyes adatok
 • képzettség, végzettség: tanulmányi szak, szakirány, évfolyam, képzés hossza, iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret ténye, foka, munkakör szempontjából releváns tapasztalat, képzettség
 • munkavállalás szempontjából releváns további adatok: „B” kategóriás jogosítvány meglétének ténye, személygépkocsi/motor/robogó tulajdonlás vagy használati jogosultság ténye, azon régiók megjelölése, ahol szívesen vállalsz munkát, azon időszakok, amikor munkavégzésre ráérsz, munkavégzés szempontjából releváns, a tagra vonatkozó feljegyzés
 • kapcsolattartási adatok: név, lakcím, postázási cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, e-mail cím
 • 18 éven aluliak esetén törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, lakcíme, születési ideje, anyja neve, adóazonosító jele, aláírása, általa adott hozzájáruló nyilatkozat ténye, tartalma
 • munkabaleset esetén: munkabaleseti jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzített személyes adatok
 • Chatbot-on keresztüli kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás esetén: Chatbot beszélgetés tartalma Chatboot alkalmazás használata esetén, beszélgetéshez használt eszköz (okostelefon) operációs rendszere (iOS, Android, egyéb)

 

Üzemorvos 

Az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás megkezdését megelőzően a 33/1998 NM rendelet 4. § alapján az üzemorvos előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot végez. A WHC kizárólag arról kap az üzemorvostól tájékoztatást, hogy a jelölt, mint iskolaszövetkezeti tag megfelelt vagy sem arra a külső szolgáltatásra, amelyben alkalmazni kívánja a WHC. Az egészségügyi adatokat az üzemorvos orvosi titokként őrzi. Az alkalmassági vizsgálat ahhoz szükséges, hogy a WHC biztosítani tudja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, az egészségi állapothoz igazodó munkafeltételeket és a munkaidő-beosztást.

 

Az adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása

Abban az esetben, ha úgy döntesz, hogy a WHC-val Chatbot-on keresztül szeretnéd tartani a kapcsolatot, akkor a Viber alkalmazás letöltésével erre is lehetőséged van. Az adatkezeléshez való hozzájárulásodat a Chatbot alkalmazásban adhatod meg az adatkezelési tájékoztató megismerése után (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Fontos, hogy a Chatbot a Viber alkalmazáson keresztül használható. A Viber kezel bizonyos adatokat az alkalmazást használókkal kapcsolatban. A Viber ezen személyes adataid vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a Viber adatkezelésére nincs rálátásunk, így ezzel kapcsolatban információt sem tudunk adni. Csak abban az esetben használd a Chatbot alkalmazást, ha a Viber adatkezelési tájékoztatóját is elolvastad és egyetértesz az abban foglaltakkal. A Viber adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken érheted el:

https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/

A Chatbot alkalmazáson keresztül bármikor lehetőséged van arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásodat visszavond és töröld a Chatbotban szereplő adataidat.

 

Szövetkezeti tagság, mint szerződés

Az iskolaszövetkezeti tagság létesítésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban kezelt személyes adataidat (így pl. a regisztrációs adatlapon, belépési nyilatkozaton, a tagsági megállapodáson és az általad ellátott diákmunkát érintő jelenléti íveken, teljesítésigazoláson szereplő személyes adatokat stb.) alapvetően az iskolaszövetkezeti tagságod, mint velünk kötött, illetve megkötni tervezett szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont) alapján kezeljük. Ha a személyazonosításhoz és tanulói / hallgatói jogviszonyod igazolásához szükséges adataidat nem adod meg, akkor nem tudsz az iskolaszövetkezet tagjává válni, illetve a tagja maradni.

 

Jogos érdek

A törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzéséig abból a jogos érdekből kezeljük az adataid, hogy a törvényes képviselő hozzájárulását beszerezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Jogszabályi kötelezettség

Az iskolaszövetkezeti tagságot érintően számos (pl. adó és társadalombiztosítási jogszabályok által előírt) jogszabályi kötelezettségünk is van, amelyek teljesítéséhez személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait kezelnünk kell. E jogszabályi kötelezettségek teljesítése keretében a személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezeljük.

Így például

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:355.§-a írja elő a tagnyilvántartás vezetési kötelezettséget és az abban kötelezően rögzítendő személyes adatokat (név, lakcím, vagyoni hozzájárulás összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja);
 • szintén a Polgári Törvénykönyv 2:12. § (1) bekezdése írja elő, hogy a 18 éven aluli személyek szerződéses nyilatkozatának érvényességéhez szülői (törvényes képviselői) hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, ezért a szüleidnek (törvényes képviselődnek) az általuk adott hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett személyes adatait e jogszabályi előírás alapján kezeljük;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. sz. mellékletének 14. pontja szerint az iskolaszövetkezet köteles a diákmunka szerződés (azaz a külső szolgáltatásra vonatkozó megállapodás) megkötésének a napján az állami adóhatóságnak (NAV) bejelenteni a szövetkezet adószámát, a munkát vállaló diák adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), diákigazolványának a számát. Az iskolaszövetkezet köteles továbbá a tagsági jogviszony megszűnésének a napját is a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni a NAV-nak.
 • ha adókedvezményt kívánsz igénybe venni, a jogosultsági feltételeket az adózási jogszabályok határozzák meg, ezek alapján állította össze a NAV is a vonatkozó adatalapjait, amelyeken az igénybevételhez szükséges feltételekről kell nyilatkoznod és ennek keretében az adatlap szerint hozzátartozóidnak az adatait megadnod.
 • munkabaleset esetére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény írja elő a foglalkoztatók kötelező teendőit (kivizsgálás, dokumentálás, stb.).

 

Az adatkezelés időtartama

A Chatboton keresztül történő kapcsolatfelvétellel és kapcsolattartással összefüggésben kezelt adatokat az iskolaszövetkezeti tagság fennállásáig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonására és az adatok törlésére a Chatbot felületen keresztül van lehetősége az iskolaszövetkezeti tagnak.

Pályaorientációs tanácsadásra történő jelentkezés esetén a tanácsadás megtörténtét követően töröljük személyes adataidat.

Az iskolaszövetkezetbe történő belépési szándék esetén a szerződéskötés előkészítése érdekében az adatfelvételi lapon megadott személyes adataidat az adatlap leadását követő 30 nap elteltével töröljük, ha ez idő alatt az iskolaszövetkezetbe történő belépés nem történik meg.

Ha már tag vagy, az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos adataidat alapvetően a tagsági jogviszonyod megszűnését követő 5 év elteltével töröljük.

Bizonyos adataidat azonban még ekkor sem törölhetjük, mert az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény értelmében az adózást alátámasztó okiratokat az adójogi elévülési idő végéig (azaz általában az adóévet követő 6. év végéig, szigorú számadási kötelezettség esetén 8. év végéig) meg kell őriznünk. E szabály alapján kell az adózási elévülési idő alatt megőriznünk például a számodra történt kifizetésekkel kapcsolatos iratokat (belépési, kilépési adatlap, jelenléti ív, bérszámfejtési adatlapok, NAV adatlapok, külső szolgáltatásra irányuló megállapodás, stb.). Ezen iratokat az adójogi elévülési idő leteltét követően semmisítjük meg.

 

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat a WHC Diák Iskolaszövetkezet és a WHC cégek, valamint a WHC cégek adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Diákmunka végzése esetén (ún. külső szolgáltatásban részvétel esetén) személyazonosításhoz szükséges adataidat (név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely), kapcsolattartási adataidat (név, telefonszám, e-mail cím), TAJ számodat és a munkavégzés szempontjából szükséges egyéb adataidat (pl. önéletrajz, képzettség, végzettség, érdeklődés) a diákmunka teljesítése céljából a veled és partnerünkkel kötött megállapodás és a Te hozzájárulásod alapján átadjuk a szolgáltatást fogadó partnerünk részére, azaz annak, akinél a diákmunkát végzed. Amennyiben a diákmunkát elvállalod, partnerünk kérésére részére bemutatjuk a veled megkötött megállapodást is annak érdekében, hogy a foglalkoztatás jogszerűségét igazoljuk számára. Az eseti megállapodások esetén a partnereink részére átadjuk a díjfizetéssel kapcsolatos adatokat (pl. díjra jogosító idők, díjfizetési jogcímek, összegek), a WHC és a partner között létrejött szerződés teljesítése, annak elszámolása céljából.

Ha munkavégzés közben baleset ér, az ezzel kapcsolatos kivizsgálást, adminisztrációs teendőket mi végezzük. 3 napon túli munkaképtelenség esetén a baleseti dokumentációból kap 1-1 példányt a munkavédelmi hatóság, az iskolaszövetkezet, és egy példány a partnernél is rendelkezésre áll.

A tagnyilvántartás a Ptk. 3:355. §-a alapján korlátozottan nyilvános. A tagnyilvántartásba bárki, azaz nem csak a tagok, hanem kívülálló személyek is betekinthetnek, ha érdekeltségüket igazolják.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

ATTRECTO Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(cégjegyzékszám: 08-10-001846, székhely: 9024 Győr, Wesselényi utca 6.)
A jelöltkezelő szoftver üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése.

ChatBoss Korlátolt Felelősségű Társaság

(9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 27. 3. em. C.; Cg.08-09-030584)
Chatbot alkalmazás működtetése, az alkalmazáson keresztül történő beszélgetés technikai megvalósítása. Az alkalmazás karbantartása, fejlesztése.

Microsoft Corporation

(Redmond USA)

Llevelező szolgáltatás biztosítása.

Netrix Informatikai Kft.

(cégjegyzékszáma: 01-09-706619, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12 fe. 2.)

Weboldal üzemeltetése, karbantartása.

Nexum Magyarország Kft.

(cégjegyzékszám:06-09-004861, székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.)

Ttárhelyszolgáltatás, szerverüzemeltetés.

SMART INFORMATIKA Kft.

(cégjegyzékszám: 20-09-070966, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 9. I. em. 10.)
Az informatikai rendszerek rendszergazdája. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk az érintetteket.

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

A tagokkal szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

 

IV. Adatbiztonság

 A WHC cégek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszik. Ennek keretében elfogadják és kialakítják, rendszeresen felülvizsgálják mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általuk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodnak arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A WHC felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 A WHC mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

 

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról szükség szerint tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

VI. AZ ÉRINTETT Jogai

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsuk az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartjuk szem előtt. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítjuk az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

Hordozhatósághoz való jog 

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén az Érintett igényelheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) az Adatkezelő átadja az Érintett vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Érintett által kijelölt harmadik személy részére.

Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak. 

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben a Társaság adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
 5. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu)

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

Érintetti jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikével – szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Ügyfeleivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az Érintett Ügyfél elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

 

WHC Diák Iskolaszövetkezet

(WHC cégek)

adatkezelők

 

 

aon award 2018
kincentric award 2019
kincentric award 2020
kincentric award 2021